New Project: Falhu by Movanu Shafeeg

https://www.instagram.com/p/CWU9RIVpkra/?utm_source=ig_web_copy_link Work in progress 🎥 #Rinbudhoo #JewellersIsland pic.twitter.com/cOiSgu76qq — Hathim Ibrahim (@HaathimIbrahim) September 10, 2021 https://adhadhu.com/article/15823 https://www.instagram.com/p/CTeZDRQPZlq/?utm_medium=copy_link ރިނބުދުއަށް ގޮސް ފިލްމެއް ކުޅެލާހިތްވާ ކުއްޖަކު ހުރިއްޔާ އަވަހަށް ގުޅާ 👇 މިއޮތީ ސަޅި ފުރުސަތެއް pic.twitter.com/9bGxA9T7o2 — Hathim Ibrahim (@HaathimIbrahim) September 5, 2021

m e t a m o r p h o s i s

This is your 4-pictogram summary of a) Kafka's Metamorphosis b) the future of our planetc) Mondays pic.twitter.com/mPPXcQVLyQ — Jan Mieszkowski (@janmpdx) July 12, 2021 pic.twitter.com/Sa8qK3MaUH — lune (@lunebat) July 19, 2021 J. W. von Goethe's study as he left it. Francis Bacon's studio as he left it. pic.twitter.com/spxWGgiaUm — Jan Mieszkowski (@janmpdx) July 10, 2021